دادگاه مهاجرت کانادا بررسی شرایط اعتراض به ریجکتی

سازمان مهاجرتی ویزارد، کمک های حقوقی جامعی را برای انواع مسائل مربوط به مهاجرت کانادا ارائه می دهد. اگر ویزای تحصیلی یا کاری و یا توریستی شما ریجکت شده است و  یا با حکم ترک کشور کانادا روبرو هستید، یا پرونده اسپانشرشیپ شما ریجکت شده است؛ تیم وکلای مجرب سازمان مهاجرتی ویزارد می توانند شما را در مراحل قانونی راهنمایی کنند. ما پیچیدگی های قوانین اداره مهاجرت را درک می کنیم و تا کنون به صدها نفر کمک کرده ایم تا ویزای موقت یا اقامت دائم کانادا را از طریق دادگاه فدرال و یا مسرهای قانونی مشخص دریافت کنند. با کمک حقوقی متخصصان سازمان مهاجرتی ویزارد، می توانید مطمئن باشید که پرونده ویزای موقت و یا اقامت دائم کانادای شما به نتیجه می رسد.

فهرست مطالب

پروسه دادگاه فدرال برای ویزای تحصیلی، کاری و توریستی ریجکت شده

پرونده های ریجکت شده ویزای موقت کانادا شامل ویزای تحصیلی کانادا  ویزای کار کانادا و ویزای توریستی کانادا را در صورت داشتن اعتراض می توان به دادگاه فدرال کانادا برد. 

توجه به این نکته ضروری است که تمام پرونده های مهاجرتی ریجکت شده توسط اداره مهاجرت کانادا واجد شرایط بررسی قضایی نیستند و توصیه می شود قبل از شروع فرآیند از مشاوره حقوقی با سازمان مهاجرتی ویزارد استفاده کنید. در ادامه به توضیح پروسه دادگاه فدرال کانادا برای پرونده های مهاجرتی ریجکت شده می پردازیم.

دادگه کانادا

به چه دلایلی ممکن است ویزای تحصیلی کانادا ریجکت شود؟

آفیسر اداره مهاجرت کانادا ممکن است به دلایل مختلف درخواست ویزای تحصیلی شما را ریجکت کند. موارد زیر از شایع ترین دلایل ریجکتی ویزای تحصیلی کانادا می باشد:

 1. عدم ارائه مدارک اثبات کننده وابستگی و ارتباط قوی با ایران: آفیسر اداره مهاجرت کانادا پس از بررسی اپلیکیشن ویزای تحصیلی شما، قانع نشده است که شما پس از پایان تحصیل خود در کانادا به ایران باز می گردید. 
 2. عدم ارائه تمکن مالی کافی: در درخواست ویزای تحصیلی، تمکن مالی کافی برای پرداخت هزینه های شهریه و زندگی خود در کانادا ارائه نداده اید. 
 3. عدم اثبات پیشرفت شغلی و درآمدی در درخواست ویزای تحصیلی خود: آفیسر اداره مهاجرت کانادا قانع نشده است که تحصیل در رشته مورد نظر تاثیر چشم گیری بر میزان درآمد و آینده شغلی شما در کانادا دارد.

به چه دلایلی ممکن است ویزای کار کانادا ریجکت شود؟

آفیسر اداره مهاجرت کانادا ممکن است به دلایل مختلف درخواست ویزای کار شما را ریجکت کند. موارد زیر از شایع ترین دلایل ریجکتی ویزای کار کانادا می باشد:

 1. عدم ارائه مدارک اثبات کننده وابستگی و ارتباط قوی با ایران: آفیسر اداره مهاجرت کانادا پس از بررسی اپلیکیشن ویزای کار شما، قانع نشده است که شما پس از پایان قرارداد کاری خود در کانادا به ایران باز می گردید. 
 2. عدم ارائه مدارک اثبات کننده صلاحیت شغلی و انجام کار جاب آفر دریافتی در کانادا: در صورتی که شما رزومه شغلی و تحصیلی کاملی ضمیمه پرونده ویزای کار کانادا خود نکنید، آفیسر اداره مهاجرت کانادا قانع نمی شود که شما صلاحیت کار کردن در جاب آفر دریافتی را دارید و شانس ریجکتی پرونده ویزای کار شما بالا می رود.

به چه دلایلی ممکن است ویزای ویزیتور کانادا ریجکت شود؟

آفیسر اداره مهاجرت کانادا ممکن است به دلایل مختلف درخواست ویزای ویزیتور شما را ریجکت کند. موارد زیر از شایع ترین دلایل ریجکتی ویزای تحصیلی کانادا می باشد: 

 1. عدم ارائه مدارک اثبات کننده وابستگی و ارتباط قوی با ایران: آفیسر اداره مهاجرت کانادا پس از بررسی اپلیکیشن ویزای ویزیتور شما، قانع نشده است که شما پس از پایان بازدید خود در کانادا به ایران باز می گردید. 
 2. عدم ارائه تمکن مالی کافی: در درخواست ویزای ویزیتور کانادا، تمکن مالی کافی برای پرداخت هزینه های شهریه و زندگی خود در کانادا ارائه نداده اید. 
 3. عدم ارائه دلایل قانع کننده برای اخذ ویزای ویزیتور کانادا: شما دلایل قانع کننده ای برای بازدید خود از کانادا ارائه نداده اید و آفیسر اداره مهاجرت کانادا قانع نشده است که شما در اپلیکیشن خود صادق بوده اید.

اقدامات پس از ریجکتی ویزای تحصیلی، کاری و ویزیتور کانادا

 • درخواست نوت آفیسر: زمانی که ویزای موقت شما؛ شامل ویزای تحصیلی؛ یا کاری و یا توریستی  ریجکت می شود، اولین اقدام درخواست نوت آفیسر از اداره مهاجرت کانادا می باشد. نوت آفیسر با نامه ریجکتی شما تفاوت بسیار زیادی دارد.

در نامه ریجکتی، آفیسر به صورت کلی دلایل ریجکت شدن پرونده شما را نوشته است اما در نوت آفیسر شرح دقیق دلایل ریجکتی پرونده ویزای موقت شما (ویزای تحصیلی؛ یا کاری و یا توریستی) آماده است. در نتیجه چه تصمیم به اپلای مجدد ویزای موقت  کانادا داشته باشین و یا قصد درخواست تجدید نظر و یا بردن پرونده  ویزای موقت (ویزای تحصیلی؛ یا کاری و یا توریستی) ریجکت شده خود را به دادگاه داشته باشید به نوت آفیسر احتیاج پیدا خواهید کرد.

 
 • قدم بعدی تا حد زیادی به درخواست ارسال شده شما به اداره مهاجرت کانادا بستگی دارد:
 
 • در صورتی که اپلیکیشن ویزای ویزای موقت (ویزای تحصیلی؛ یا کاری و یا توریستی) شما که ریجکت شده اس؛ ناقص بوده است: در صورتی که پرونده ضعیفی به اداره مهاجرت کانادا ارسال کرده باشید، و دلایل آفیسر اداره مهاجرت کانادا مبنی بر ریجکتی پرونده مهاجرتی شما منطقی باشد، چاره ای جز قوی تر کردن پرونده ویزای موقت (ویزای تحصیلی؛ یا کاری و یا توریستی) و ارسال مجدد درخواست ویزای موقت خود ندارید.

   

 • در صورتی که پرونده ویزای موقت شما (ویزای تحصیلی؛ کاری و یا توریستی) کامل بوده است: در صورتی که درخواست ویزای موقت شما (ویزای تحصیلی؛ کاری و یا توریستی) کامل بوده است و دلایل آفیسر اداره مهاجرت کانادا برای ریجکتی اپلیکیشن ویزای موقت  شما (ویزای تحصیلی؛ کاری و یا توریستی) شما غیر منطقی بوده است، از طریق دو مسیر زیر می توانید شانس بالایی در دریافت ویزای موقت کانادا ویزای موقت  شما (ویزای تحصیلی؛ کاری و یا توریستی) داشته باشید:
   1. درخواست تجدید نظر
   2. بردن اپلیکیشن ویزای تحصیلی ریجکت شده به دادگاه
مراحل تجدید نظر ویزای کانادا

درخواست تجدید نظر برای ویزای موقت ریجکت شده (ویزای تحصیلی؛ کاری و یا توریستی)

درخواست تجدید نظر درخواستی است که در دفاع از اپلیکیشن ویزای موقت شما (ویزای تحصیلی؛ کاری و یا توریستی) شما توسط وکیل و یا مشاوران رسمی مهاجرتی کانادا تنظیم و به اداره مهاجرت کانادا ارسال می شود. 

همانطور که قبلا ذکر شد شما تنها در صورتی می توانید درخواست تجدید نظر برای اپلیکیشن ویزای موقت ریجکت شده کانادا (ویزای تحصیلی؛ کاری و یا توریستی) را به اداره مهاجرت کانادا ارسال کنید که آفیسر خطای کاملا مشخصی در زمان بررسی اپلیکیشن شما انجام داده است. 

برای مثال با وجود ضمیمه کردن بیش از ۱۰۰ هزار دلار کانادا گردش حساب بانکی برای اثبات تمکن مالی، اپلیکیشن ویزای تحصیلی شما را به دلیل عدم تمکن مالی کافی ریجکت کرده باشد. 

بهتر است درخواست تجدید نظر را حداکثر تا دو هفته پس از دریافت ریجکتی اپلیکیشن ویزای موقت کانادا (ویزای تحصیلی؛ کاری و یا توریستی) ارسال کنید. حدودا یک ماه پس از ارسال درخواست تجدید نظر، اداره مهاجرت کانادا تصمیم نهایی خود را به شما اعلام خواهد کرد.

پروسه دادگاه برای ویزای موقت ریجکت شده کانادا (ویزای تحصیلی؛ کاری و یا توریستی)  چگونه است؟

زمانی که شما برای ویزای موقت کانادا (ویزای تحصیلی؛ کاری و یا توریستی) از ایران اقدام کرده اید و متاسفانه برای ویزای موقت کانادا (ویزای تحصیلی؛ کاری و یا توریستی) شما ریجکت شده است، تنها ۶۰ روز وقت دارین تا اپلیکیشن ریجکت شده خود را به دادگاه ببرید. اگر شما هنوز در این بازه زمانی ۶۰ روزه هستید می توانید پروسه دادگاه را آغاز کنید. در ادامه به توضیح مراحل دادگاه برای ویزای تحصیلی ریجکت شده می پردازیم: 

 1. برای شروع پروسه دادگاه برای ویزای موقت ریجکت شده کانادا (ویزای تحصیلی؛ کاری و یا توریستی)، اولین قدم ارسال درخواست شکایت به دادگاه فدرال کانادا می باشد. شما همزمان با ارسال درخواست فرم شکایت خود به دادگاه فدرال کانادا، می بایست نسخه ای از فرم شکایت خود را به اداره مهاجرت کانادا نیز ارسال کنید. 
 2. پس از ارسال فرم اولیه شکایت، دادگاه در صورتی که متقاضی نوت آفیسر را دریافت نکرده باشد، به اداره مهاجرت کانادا الزام میکند تا نوت آفیسر را به متقاضی ارسال کند. 
 3. متقاضی پس از دریافت نوت آفیسر، ۳۰ روز فرصت دارد تا لایحه اول دفاعیه شکایت خود را ارسال کند.
 4. پس از ارسال لایحه اول دفاعیه توسط شما، وکیل اداره مهاجرت کانادا حداکثر تا ۳۰ روز فرصت دارد تا به دفاعیه شما پاسخ دهد. 
 5. پس از دریافت لایحه دفاعیه توسط وکیل اداره مهاجرت کانادا، شما تا ۱۰ روز فرصت دارین تا به لایحه پاسخ دهید. 
 6. انتظار برای بررسی پرونده توسط قاضی دادگاه فدرال 
 7. قاضی دادگاه فدرال پس از بررسی لایحه شما و وکیل اداره مهاجرت کانادا ممکن است یکی از دو تصمیم زیر را اتخاذ کند:

  Dismiss کردن درخواست شما: در این صورت پرونده مهاجرتی شما بسته می شود و به شما حتی اجازه درخواست تجدید نظر داده نمی شود.
  Leave: در این صورت به شما اجازه داده می شود تا از درخواست خود جلوی قاضی دفاع کنید.
  در صورت برنده شدن در دادگاه؛ پرونده ویزای موقت شما(ویزای تحصیلی؛ کاری و یا توریستی) شما به آفیسر درگیری در اداره مهاجرت کانادا برای بررسی مجدد فرستاده می شود. 

نکته: برنده شدن در دادگاه به معنای ویزا شدن شما نمی باشد. قاضی دادگاه فدرال کانادا تنها در صورت منطقی بودن دفاعیات شما و در نتیجه برنده شدن شما در دادگاه پرونده شما را برای بازنگری، به اداره مهاجرت کانادا می فرستد. 

پس از باز فرستادن اپلیکیشن ویزای ویزای موقت (ویزای تحصیلی؛ کاری و یا توریستی) شما به اداره مهاجرت کانادا، آفیسر دیگری مسئولیت پرونده شما را به عهده می گیرد. آفیسر از شما آپدیت مدارک شما را خواهد خواست و پس از بررسی مدارک جواب نهایی خود را می دهد.

درخواست مجدد ویزای کانادا

بررسی قضایی پرونده های مهاجرتی کانادا به چه معنا است؟

بررسی قضایی پرونده های مهاجرتی کانادا یک فرآیند قانونی رسمی است که در آن دادگاه حقوقی کانادا اقدامات و تصمیمات سازمان مهاجرتی کانادا را بررسی می کند. بر اساس قوانین اداره مهاجرت کانادا، متقاضی میتواند در صورت ریجکتی پرونده مهاجرتی تحصیلی، کاری، اقامت دائم و یا شهروندی کانادا، پرونده خود را برای بررسی بیشتر به دادگاه فدرال ببرد. 

بررسی قضایی پرونده های مهاجرتی کانادا شامل ارسال درخواست قضایی خود به دادگاه فدرال است. در صورت موفقیت آمیز بودن درخواست، دادگاه تصمیم اولیه را لغو می کند و دستور می دهد که درخواست توسط آفیسر دیگر اداره مهاجرت کانادا بررسی شود. 

دادگاه فدرال کانادا با در نظر گرفتن عواملی مانند انسجام، عقلانیت و پایبندی به حقایق و قوانین مورد نظر، معقول بودن تصمیم اداره مهاجرت کانادا را ارزیابی خواهد کرد. 

دادگاه فدرال به سادگی تصمیمی را لغو نخواهد کرد یا تصمیم خود را جایگزین قضاوت تصمیم گیرنده نخواهد کرد. در عوض، دادگاه بررسی خواهد کرد که آیا تصمیم در محدوده ای از نتایج قابل قبول قرار می گیرد یا خیر و در تمام تصمیمات موارد زیر در نظر گرفته خواهد شد: 

 • [۱] عدالت طبیعی به اصول انصاف و بی طرفی اشاره دارد که باید هنگام اتخاذ تصمیماتی که بر حقوق، منافع یا انتظارات مشروع مردم تأثیر می گذارد، رعایت شود. 
 • [۲] استیضاح به این اصل اشاره دارد که دادگاه‌ها باید به تصمیمات سایر قوه‌های حکومتی یا ارگان‌های اداری اهمیت دهند، با این فرض که آنها تخصص و اختیار اتخاذ تصمیمات خاص را دارند. 
 • [۳] دامنه نتایج قابل قبول به این معنی است که دادگاه تصمیمی را معقول در نظر خواهد گرفت که در محدوده ای از نتایج ممکن و قابل قبول قرار گیرد که از نظر حقایق و قانون قابل دفاع است.

بازه زمانی مورد تائید برای شروع بررسی قضایی پرونده مهاجرتی ریجکت شده

دادگاه فدرال چارچوب های زمانی خاصی را برای شروع درخواست دارند. در صورتی که پرونده مهاجرتی شما از داخل خاک کانادا فرستاده شده و بررسی شده است، فرد تنها ۱۵ روز از زمان دریافت نامه ریجکتی برای شروع پروسه دادگاه فرصت دارد. برعکس، اگر پرونده مهاجرتی شما از خارج از خاک کانادا برای مثال از ایران فرستاده شده است ، فرد ۶۰ روز از زمان دریافت نامه ریجکتی پرونده مهاجرتی خود، برایشروع پروسه دادگاه زمان دارد. 

بسیار مهم است که به سرعت پروسه دادگاه را پس از دریافت نامه ریجکتی شروع کنید تا اطمینان حاصل شود که درخواست در بازه زمانی تعیین شده ثبت می شود. البته در موارد خاص که متقاضی دلایل خاصی برای تاخیر دارد، ممکن است دادگاه فدرال این بازه زمانی را تمدید کند. ما در سازمان مهاجرتی ویزارد درک عمیقی از پروسه های دادگاه فدرال داریم و اطمینان حاصل میکنیم که درخواست شما در مهلت های تعیین شده توسط دادگاه فدرال ثبت می شود.

مجوز بازگشت به کانادا (ARC)

مجوز بازگشت به کانادا ARC مجوزی است که افرادی که به دلایلی اعم از ماندن غیر مجاز در کانادا، ارتکاب جرم و… از کانادا اخراج شده اند، برای ورود مجدد به خاک کانادا بایستی دریافت کنند

دادگاه مهاجرت کانادا

چرا حکم ترک کانادا (دیپورت کردن) برای من صادر شده است؟

حکم ترک کانادا (دیپورت کردن) در شرایط زیر صادر می شود: 

 • در صورتی که درخواست پناهندگی فردی در کانادا ریجکت شود، آن شخص می بایست کانادا را ترک کند. 
 • در صورتی که آفیسر مرزی، در هنگام ورود شما به کانادا موارد مشکوک کننده ای در مورد شما پیدا کند، میتواند شما را در فرودگاه مرزی دیپورت کند. 
 • در صورتی که بخشی از اداره مهاجرت کانادا موسوم به ID و یا IAD درخواست شما را رد کرده باشد؛ شما مجبور به ترک کانادا خواهید شد.

انواع حکم دیپورت کردن در کانادا

 • سفارش خروج: در این نوع حکم خروج کانادا، مهاجر ۳۰ روز فرصت دارد تا خاک کانادا را ترک کند. حتما در این بازه ۳۰ روزه خاک کانادا را ترک کنید. در صورتی که ظرف ۳۰ روز از کانادا خارج شوید و خروج خود را با یک افسر مهاجرت کانادایی در مرز هوایی و یا زمینی کانادا تأیید کنید، بلافاصله برای ورود مجدد به خاک کانادا می توانید اقدام کنید. 

 • حکم محرومیت: در این نوع خروج شما تنها پس از گذشت ۱۲ ماه می توانید به خاک کانادا برگردید. در صورتی که به دلایلی قبل از سپری شدن ۱۲ ماه قصد ورود به کانادا را داشته باشین، باید مجوزی موسوم به ARC  دریافت کنید. 

 • حکم اخراج: ARC مورد نیاز است.اگر به دلیل انجام جرم در کانادا و محکومیت کیفری از کانادا اخراج شده باشید، تنها پس از گذشت ۵ سال و با دریافت مجوزی به اسم ARC می توانید برای ورود مجدد به خاک کانادا اقدام کنید.

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

ارتباط با سازمان مهاجرتی ویزارد

در سازمان مهاجرتی ویزارد، ما در کمک به افراد در انجام فرآیند پیچیده رسیدگی به دستورات دیپورت از کانادا و دریافت ARC (مجوز بازگشت به کانادا) تخصص داریم. تیم سازمان مهاجرتی ویزارد متشکل از وکلای مجرب مهاجرت، درک کاملی از قوانین و مقررات مهاجرتی کانادا دارند. ما می‌توانیم با راهنمایی‌های تخصصی و وکالت پرونده شما از حقوق شما محافظت کنیم و بهترین شانس موفقیت را به شما بدهیم. 

ما می‌دانیم که رسیدگی به دستورات دیپورت از کانادا و دریافت ARC  (مجوز بازگشت به کانادا) می‌تواند یک تجربه استرس‌زا و طاقت‌فرسا باشد، به همین دلیل است که ما در طول کل فرآیند به مشتریان خود حمایت دلسوزانه و حرفه‌ای ارائه می‌کنیم. وکلای ما از نزدیک با شما همکاری خواهند کرد تا شرایط خاص شما را درک کنند و استراتژی را ایجاد کنند که متناسب با نیازهای فردی شما باشد. 

ما علاوه بر کمک به شما در رسیدگی به دستورات دیپورت از کانادا ، می‌توانیم به دریافت ARC نیز کمک کنیم، که سندی است که به افرادی که از کانادا اخراج شده اند اجازه می‌دهد به کشور بازگردند. ما می‌توانیم راهنمایی‌هایی در مورد الزامات دریافت ARC ارائه دهیم و به شما کمک کنیم تا اسناد لازم را برای افزایش شانس موفقیت آماده و ارسال کنید. 

به طور کلی، سازمان مهاجرتی ویزارد متعهد است که بالاترین سطح خدمات و وکالت را در کلیه امور مربوط به دستورات دیپورت (اخراج) از کانادا و دریافت ARC برای بازگشت مجدد به کانادا را به مشتریان خود ارائه دهد. برای تعیین وقت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر در مورد اینکه چگونه می توانیم به شما کمک کنیم، همین امروز با ما تماس بگیرید.

ناتوانی در مهاجرت به کانادا به دلیل داشتن محکومیت کیفری

درخواست ویزای ریجکت شده

چه کسی ممکن است بر اساس داشتن محکومیت کیفری در کانادا غیرقابل پذیرش تلقی شود؟

ممکن است فردی بر اساس ارتکاب جرم در داخل و خارج از کانادا، برای مهاجرت به کانادا غیر قابل پذیرش تلقی شود. به طور خاص، اگر شما در خارج از کانادا و داخل کانادا به دلیل ارتکاب جرم، به مجازاتی کم تر از ۱۰ سال محکوم شده باشید؛ برای مهاجرت به کانادا غیر قابل پذیرش تلقی می شوید.

چگونه بر ناتوانی در مهاجرت به کانادا به دلیل داشتن محکومیت کیفری غلبه کنیم؟

 

فردی بر اساس ارتکاب جرم در داخل و خارج از کانادا، برای مهاجرت به کانادا غیر قابل پذیرش تلقی شود؛ ممکن است اجازه ورود به کانادا را نداشته باشد. با این حال، چندین گزینه برای غلبه بر این عدم پذیرش وجود دارد، از جمله: 

 • اجازه اقامت موقت (TRP)
   اجازه اقامت موقت (TRP)، مجوزی است که اجازه ورود قانونی به کانادا را به مدت معینی می دهد، علیرغم اینکه فرد غیرقابل پذیرش است. اجازه اقامت موقت (TRP)، می تواند برای چند روز تا حداکثر سه سال اعتبار داشته باشد . اجازه اقامت موقت (TRP)، به صلاح دید مقامات مهاجرت کانادا برای افرادی دارای مشکلات سلامتی یا جنایی صادر می شود، البته در صورتی که با شرایط قانع کننده ورود آنها به خاک کانادا توجیه شود.

 • توانبخشی (توانبخشی تلقی شده و فردی)
  عدم پذیرش کیفری را می توان از طریق توانبخشی البته بسته به نوع جرم ارتکابی، مدت زمان گذشته شده از ارتکاب جرم و رفتار فرد پس از ارتکاب جرم برطرف کرد. 
  توانبخشی موفق مستلزم رعایت معیارهای لازم و متقاعد کردن دولت کانادا می باشد. در این فرآیند اداره مهاجرت کانادا می بایست متقاعد شود که فرد بازپروری شده است و بعید است در آینده مرتکب جنایات دیگری شود. 

  دو شکل توانبخشی وجود دارد:
  توانبخشی تلقی شده، که نیازی به فرآیند درخواست ندارد و بر اساس مدت زمانی است که از زمان وقوع جرم می‌گذرد، و
  توانبخشی فردی، که شامل فرآیند درخواست رسمی و ارزیابی احتمال ارتکاب جرایم آینده توسط فرد است.

  توانبخشی (توانبخشی تلقی شده و فردی) برای افرادی که به دلیل ارتکاب جرم خارج از کانادا محکوم شده اند در دسترس است. اگر زمان کافی از وقوع جرم گذشته باشد؛ توانبخشی تلقی شده به طور خودکار اتفاق می افتد و نیازی به درخواست متقاضی ندارد.  توانبخشی فردی شامل ارزیابی احتمال ارتکاب جرایم جدید توسط فرد است و شامل یک فرآیند درخواست رسمی است. برای درخواست توانبخشی فردی، افراد باید بتوانند نشان دهند که معیارهای مربوطه را برآورده می کنند، بازپروری شده اند و بعید است که در آینده مرتکب جرم شوند. 

 • تعلیق رکورد (عفو)
  این گزینه برای افرادی که به دلیل ارتکاب جرم در کانادا محکوم شده اند در دسترس است. برای پذیرش در کانادا، افراد باید از هیئت آزادی مشروط کانادا درخواست تعلیق سابقه داشته باشند.

اگر به دلیل ارتکاب جرم در خارج از کانادا مجرم شناخته شویم چه زمانی می توانیم برای مهاجرت به کانادا اقدام کنیم؟

 

برای کسانی که در خارج از کانادا به ارتکاب جرمی محکوم شده اند، اگر حداقل پنج سال از پایان محکومیت کیفری آنها، از جمله دوران مشروط، یا پنج سال از ارتکاب جرم اصلی گذشته باشد، می توانند برای بازپروری کیفری درخواست دهند.

در صورت محکوم شدن به جرمی در داخل کانادا چه زمانی می توانم برای مهاجرت به کانادا اقدام کنیم؟

 

شهروندان کانادایی یا مقیم دائمی که محکومیت های کیفری در کانادا دارند باید از هیئت آزادی مشروط کانادا درخواست تعلیق سوابق، که قبلاً به عنوان بخشش شناخته می شد، داشته باشند.

ریجکتی پرونده مهاجرتی به دلیل مشکلات پزشکی

تمام متقاضیان اقامت دائم کانادا، ملزم به انجام معاینه پزشکی توسط یک پزشک مورد تائید اداره مهاجرت کانادا هستند. این معاینات معمولاً شامل یک معاینه فیزیکی استاندارد، شامل آزمایش خون، آزمایش ادرار، و اشعه ایکس و همچنین ارزیابی سابقه پزشکی قبلی و وضعیت روانی متقاضی است. 

در شرایط خاص، درخواست اقامت دائم کانادا یک فرد ممکن است به دلایل پزشکی رد شود و از نظر پزشکی غیرقابل قبول تلقی شود. ریجکتی پرونده مهاجرتی به دلیل مشکلات پزشکی در دو حالت زیر اتفاق می افتد: 

 1. در صورتی که اعطای وضعیت اقامت دائم کانادا به متقاضی منجر به هزینه بیش از حد برای خدمات اجتماعی یا بهداشتی کانادا شود، یا 
 2. اگر وضعیت فرد خطری برای سلامت یا ایمنی جمعیت کانادا باشد.

لازم به ذکر است که مولفه هزینه بیش از حد درمان در مورد افرادی که متقاضی اقامت دائم کانادا تحت برنامه اسپانسرشیپ همسر و یا اسپانسرشیپ فرزند هستند اعمال نمی‌شود. با این حال، حتی در این موارد، در صورتی که وضعیت آنها به عنوان خطری برای سلامت یا ایمنی عمومی کانادا در نظر گرفته شود، ممکن است پرونده اقامت دائم کانادای فرد اسپانسر شده ریجکت شود.

عدم پذیرش پزشکی تعیینی است که توسط اداره مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا (IRCC) تحت بخش ۳۸ (۱) قانون حفاظت از مهاجرت و پناهندگان انجام می شود. این مربوط به افرادی است که دارای شرایط پزشکی هستند که ممکن است تقاضای بیش از حد برای مراقبت های بهداشتی یا سیستم خدمات اجتماعی کانادا ایجاد کند. این تعیین بر اساس هزینه پیش بینی شده مراقبت است که باید از ۲۰۵۱۷ دلار کانادا در سال تجاوز کند. 

این تعیین معمولاً در زمینه برنامه های حمایت از والدین به دلیل سن والدین مسن انجام می شود و ممکن است برای سایر برنامه های اقامت دائم نیز اعمال شود. در صورت تشخیص عدم پذیرش پزشکی، فرد یک نامه انصاف رویه ای (PFL) دریافت می کند که در آن دلایل تصمیم و حق فرد برای پاسخگویی توضیح داده شده است.

 

 چگونه بر عدم پذیرش پزشکی در فرآیند مهاجرت به کانادا غلبه کنیم؟

برای غلبه بر ریجکتی پرونده مهاجرتی به دلیل مشکلات پزشکی ، باید یک پاسخ مناسب به همراه یک نظر یا تشخیص ثانویه و یک طرح پزشکی جامع که نحوه مدیریت وضعیت بیماری فرد در کانادا را توضیح دهد، به PFL ارائه شود. 

اگر میدانید که پرونده اقامت دائم کانادای شما به دلیل مسائل پزشکی ریجکت خواهد شد، بهتر است در تنظیم و ارسال پرونده مهاجرتی با یک وکیل حرفه ای همکاری کنید؛ زیرا می توان قبل از تصمیم گیری در مورد درخواست اقامت دائم کانادای شما برای بهبود نتیجه اقداماتی را انجام داد. مهم است که فعال باشید، نه اینکه منتظر بمانید تا درخواست اقامت دائم کانادای شما به دلیل مسائل پزشکی رد شود. اگر شما یا یکی از اعضای خانواده تحت تکفل شما بیماری حاد دارید که ممکن است منجر به ریجکت شدن پرونده اقامت دائم کانادا شود ، بهتر است با یک شرکت حقوقی حرفه ای مهاجرت تماس بگیرید تا در مورد گزینه های خود صحبت کنید. 

بسیاری از شرایط پزشکی و روانی، می تواند منجر به رد ویزای مهاجرت شود. ضروری است که یک پرونده مهاجرتی کامل، تحقیق شده و متقاعد کننده به اداره مهاجرت کانادا ارسال کنید که با شواهد پشتیبانی شده و به شیوه ای اساسی برای بهترین نتیجه ممکن ارائه شده باشد. یک شرکت حقوقی حرفه ای مهاجرت می تواند در تهیه و تنظیم یک طرح جامع برای رسیدگی به هرگونه نگرانی مطرح شده توسط  اداره مهاجرت کانادا در مورد عدم پذیرش پزشکی کمک کند.

مهلت های سختگیرانه مرتبط با شروع بررسی قضایی در زمینه قانون مهاجرت

آگاهی از مهلت های سختگیرانه مرتبط با شروع بررسی قضایی در زمینه مهاجرت کانادا ضروری است. دادگاه فدرال چارچوب های زمانی خاصی را برای ثبت درخواست اعتراض و بررسی قضایی تعیین کرده است که بسته به پرونده مهاجرتی  متفاوت است. در صورتی که پرونده اقامت دائم از داخل خاک کانادا ارسال شده باشد، و پرونده مهاجرتی به دلیل مشکلات پزشکی ریجکت شود؛ فرد تنها ۱۵ روز از زمان دریافت نامه ریجکتی برای ثبت درخواست اعتراض فرصت دارد و  در صورتی که پرونده از خارج از کانادا فرستاده شده باشد، فرد ۶۰ روز از زمان دریافت نامه امتناع برای ثبت اعتراض خود فرصت دارد.

توجه به این نکته ضروری است که اگرچه ممکن است تمدید زمان اعطا شود، اما تنها در مواردی اعطا می شود که دلایل خاصی برای تاخیر وجود داشته باشد. بنابراین، بسیار مهم است که به سرعت و کارآمد عمل کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که درخواست در چارچوب مقرر ثبت شده است.

چگونه بر عدم پذیرش پزشکی در فرآیند مهاجرت به کانادا غلبه کنیم؟

 

نمونه هایی از شرایطی که ممکن است برای غلبه بر عدم پذیرش پزشکی در زمینه مهاجرت به کانادا در نظر گرفته شود.

برای غلبه بر تشخیص عدم پذیرش پزشکی، باید یک پاسخ مناسب به همراه یک نظر یا تشخیص ثانویه و یک طرح پزشکی جامع که نحوه مدیریت وضعیت فرد در کانادا را توضیح دهد، به PFL ارائه شود. اگر یک نامه انصاف رویه ای (PFL) از مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا (IRCC) در رابطه با عدم پذیرش پزشکی بالقوه دریافت کرده اید، به شدت توصیه می شود برای تهیه پیش نویس پاسخ مناسب از کمک حرفه ای کمک بگیرید. بسیاری از افراد ممکن است شدت وضعیت را به طور کامل درک نکنند و ممکن است اسناد اضافی را بدون درک کامل اهمیت حقوقی یافته های عدم پذیرش پزشکی و نحوه جلوگیری از آن ارائه دهند. 

زمان بندی در این شرایط بسیار مهم است، زیرا می توان قبل از تصمیم گیری در مورد درخواست شما برای بهبود نتیجه اقداماتی را انجام داد. مهم است که فعال باشید، نه اینکه منتظر بمانید تا درخواست شما رد شود. اگر شما یا یکی از اعضای خانواده تحت تکفل شما شرایط پزشکی دارید، بهتر است با یک شرکت حقوقی حرفه ای مهاجرت تماس بگیرید تا در مورد گزینه های خود صحبت کنید. 

بسیاری از شرایط پزشکی و روانی، از جمله تاخیر در رشد، می تواند منجر به رد ویزای مهاجرت شود. ضروری است که با یک طرح مهاجرت پزشکی کاملاً تحقیق شده و متقاعد کننده که با شواهد پشتیبانی شده و به شیوه ای اساسی برای بهترین نتیجه ممکن ارائه شده باشد، پاسخ دهید. یک شرکت حقوقی حرفه ای مهاجرت می تواند در تهیه و تنظیم یک طرح جامع برای رسیدگی به هرگونه نگرانی مطرح شده توسط IRCC در مورد عدم پذیرش پزشکی کمک کند.

رسیدگی عادلانه به پرونده مهاجرتی (Procedural Fairness)

اگر با وضعیتی مواجه شدید که در آن اداره مهاجرت کانادا نامه رسیدگی عادلانه به پرونده مهاجرتی (Procedural Fairness) را برای شما صادر کرده است، بسیار مهم است که یک پاسخ جامع و با پشتیبانی کامل ارائه دهید. عدم انجام این کار می تواند منجر به ریجکشن پرونده مهاجرتی شما شود و در موارد خاص ممکن است منجر به ممنوعیت ۵ ساله عدم پذیرش شما در کانادا شود. کمک گرفتن از وکلای حرفه ای مهاجرت در پروسه رسیدگی عادلانه به پرونده مهاجرتی ( Procedural Fairness) ضروری است، زیرا این تنها فرصتی است که توسط اداره مهاجرت کانادا برای دفاع از پرونده مهاجرتی خود قبل از تصمیم گیری در مورد درخواست به شما میدهد. 

نامه رسیدگی عادلانه به پرونده مهاجرتی (Procedural Fairness) معمولاً به دلایل زیر صادر می شود:

تجدید نظر ویزای ریجکت شده

دریافت نامه رسیدگی عادلانه به پرونده مهاجرتی (Procedural Fairness) برای تائید واقعی بودن ازدواج شما در پروسه اسپاسرشیپ همسر

اصالت و واقعی بودن یک رابطه عامل مهمی است که توسط اداره مهاجرت کانادا،  هنگام ارزیابی درخواست های اسپانسرشیپ همسر ارزیابی می شود. بخش‌های ۱۲(۱) و ۴(۱) قانون حفاظت از مهاجرت و پناهندگان، معیارهایی را که باید برای واقعی بودن یک رابطه رعایت شود، تشریح می‌کند. اینها شامل، اما نه محدود به، قصد زندگی مشترک در کانادا پس از اخذ اقامت دائم کانادا از طریق پروسه اسپانسرشیپ، به رسمیت شناختن قانونی ازدواج و … 

برای افرادی که از طریق برنامه اسپانسرشیپ همسر برای دریافت اقامت دائم کانادا اقدام می کنند، غیرمعمول نیست که نامه رسیدگی عادلانه به پرونده مهاجرتی (Procedural Fairness) را از اداره مهاجرت کانادا دریافت کنند که صحت رابطه آنها را زیر سوال می برد یا بیان می کند که الزامات حمایت مالی برآورده نشده است. دریافت نامه رسیدگی عادلانه به پرونده مهاجرتی (Procedural Fairness) ممکن است به دلایل مختلفی رخ دهد، مانند اطلاعات متناقض در فرم ها و مدارک پشتیبانی، شواهد ناکافی برای حمایت از رابطه، یا درخواست های قبلی ارائه شده توسط اسپانسر یا متقاضی که حاوی اطلاعات متناقض است. 

به عنوان مثال، اگر یک حامی همسر قبلاً به تنهایی برای اقامت دائم کانادا درخواست داده باشد، و ازدواج خود را اعلام نکرده باشد، یا اگر در ویزای توریستی، ویزای تحصیل یا ویزای کار که قبلاً به اداره مهاجرت کانادا ارسال شده است ، به وجود همسر اشاره نشده باشد، می تواند به عنوان یک خط قرمز و علامتی برای شک کردن به واقعی بودن ازدواج باشد. علاوه بر این، اگر ازدواج فعلی به دلیل قطعی نشدن طلاق قبل از ازدواج جدید قانونی شناخته نشود، همسر جزء طبقه خانواده محسوب نمی‌شود و مشمول کفالت نمی‌شود. 

برای غلبه بر این نگرانی‌ها و ارائه شواهد قوی از صحت رابطه، توصیه می‌شود از وکلای رسمی اداره مهاجرت کانادا استفاده کنید و پاسخ‌های دقیق با استدلال‌های واقعی به نامه رسیدگی عادلانه به پرونده مهاجرتی (Procedural Fairness) ارائه دهید. نامه رسیدگی عادلانه به پرونده مهاجرتی (Procedural Fairness) تنها فرصت برای ارائه پاسخ قبل از رد پرونده اسپانسرشیپ شما است و می تواند منجر به عواقب جدی مانند ممنوعیت ۵ ساله برای ارائه مدارک نادرست شود.

دریافت نامه رسیدگی عادلانه به پرونده مهاجرتی (Procedural Fairness) به دلیل مشکلات پزشک

بخش ۳۸ (۱) قانون حفاظت از مهاجرت و پناهندگان (IRPA) بیان می‌کند که ممکن است فردی از نظر پزشکی برای کانادا غیرقابل پذیرش تلقی شود، اگر احتمال دارد که تقاضای بیش از حد از خدمات بهداشتی یا اجتماعی کشور داشته باشد. این تقاضای بیش از حد معمولاً با هزینه پیش بینی شده سالانه بیش از ۲۰۵۱۷ دلار کانادا تعیین می شود. این تعیین اغلب در مواردی که شامل برنامه‌های حمایت والدین و همچنین انواع دیگر درخواست‌های اقامت دائم است، انجام می‌شود. بسیار مهم است که یک پاسخ دقیق، همراه با اسناد پشتیبانی مانند نظرات ثانویه و یک طرح پزشکی، به نامه انصاف رویه ای دریافت شده از مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا (IRCC) ارسال شود.

دریافت نامه رسیدگی عادلانه به پرونده مهاجرتی (Procedural Fairness) به دلیل دروغ در اپلیکیشن مهاجرتی

 

اداره مهاجرت کانادا ممکن است تشخیص دهد که فردی در اپلیکیشن مهاجرتی خود دروغ گفته است و مدارک جعلی ارسال کرده است. دروغ در اپلیکیشن مهاجرتی کانادا می تواند در نتیجه اقدامات عمدی یا غیرعمدی مانند عدم افشای سابقه ریجکتی ویزا یا اقامت دائم کانادا یا ویزای یک کشور دیگر در پرونده مهاجرتی ارسال شده رخ دهد. در چنین مواردی، فرد ممکن است برای کانادا غیرقابل پذیرش تلقی شود و ممکن به مدت ۵ سال از درخواست ویزا و امکان ورود به کانادا منع شود. توجه به این نکته مهم است که گاهی اوقات، اداره مهاجرت کانادا ممکن است هنگام بررسی یک درخواست اشتباه قضاوت کند. بنابراین، بسیار مهم است که به مسائل مربوط به ارائه نادرست به طور جامع و به موقع رسیدگی شود تا از ریجکتی پرونده مهاجرتی و ممنوعیت فرد از ورود به کانادا جلوگیری شود.

دریافت نامه رسیدگی عادلانه به پرونده مهاجرتی (Procedural Fairness) به دلیل ارائه مدارک ناقص برای پرونده اکسپرس انتری کانادا مانند: NOC شغلی اشتباه، عدم ارائه مدارک اثبات کننده استخدام و تجربه کاری

 

اگر فردی درخواست ویزای اکسپرس اینتری کانادا را ارسال کرده باشد و نامه رسیدگی عادلانه به پرونده مهاجرتی (Procedural Fairness) را از اداره مهاجرت کانادا دریافت کند، بسیار مهم است که مسائل ذکر شده در نامه رسیدگی عادلانه به پرونده مهاجرتی (Procedural Fairness) باید به طور دقیق و قانع کننده بررسی شوند. رایج‌ترین دلایل دریافت رسیدگی عادلانه به پرونده مهاجرتی (Procedural Fairness) در یک برنامه اکسپرس انتری شامل عدم شواهد کافی از تجربه کاری، مانند استفاده از کد شغلی (NOC) نادرست یا فقدان جزئیات در نامه استخدامی است. علاوه بر این، نامه رسیدگی عادلانه به پرونده مهاجرتی (Procedural Fairness) همچنین ممکن است به دلایل مربوط به داشتن بیماری حاد، داشتن سابقه کیفری، ارائه نادرست مسائل مربوط به افراد تحت تکفل در پرونده اقامت دائم ارسال شده باشد. کمک گرفتن از وکلای رسمی مهاجرتی ویزارد برای رسیدگی و پاسخ به نامه رسیدگی عادلانه به پرونده مهاجرتی ( Procedural Fairness) به شیوه ای جامع و متقاعدکننده ضروری است، زیرا عدم انجام این کار می تواند منجر به ریجکتی پرونده اقامت دائم شما شود.

دریافت نامه رسیدگی عادلانه به پرونده مهاجرتی (Procedural Fairness) به دلیل داشتن محکومیت کیفری

 

اگر متقاضی قبلاً محکومیت کیفری داشته باشد، چه در کانادا یا خارج از کانادا، ممکن است به لحاظ کیفری برای کانادا غیرقابل پذیرش تلقی شود. این امر می‌تواند مانع از دریافت وضعیت اقامت دائم یا ویزای اقامت موقت فرد شود. توجه به این نکته حائز اهمیت است که حتی اعضای خانواده غیر همراه، مانند همسر، که متقاضی اقامت دائم کانادا نیستند، می توانند در صورت داشتن سابقه محکومت کیفری و یا پزشکی، مانع از دست یابی متقاضی به اقامت دائم کانادا شود.

دریافت نامه رسیدگی عادلانه به پرونده مهاجرتی (Procedural Fairness) به دلایل امنیت

 

برای افرادی که در ارتش، جنگ و یا سمت های دولتی و رتبه  بالای کشور زادگاه خود بوده اند، مهم می باشد تا اطلاعات جامعی در مورد شرایط خدمت سربازی و یا سمت های دولتی که داشته اند در اختیار اداره مهاجرت کانادا بگذارند تا از غیر قابل قبول تلقی شدن خود به دلایل امنیتی جلوگیری کنند. علاوه بر این، افرادی که با سازمان هایی که اداره مهاجرت کانادا ممکن است آنها را مرتبط با تروریسم بداند مرتبط بوده اند، باید اقدامات لازم را برای روشن کردن دخالت خود و ارائه اسناد مناسب به اداره مهاجرت کانادا انجام دهند. عدم انجام این کار ممکن است منجر به ریجکتی پرونده مهاجرتی و احتمال غیرقابل پذیرش شدن در کانادا شود. به شدت توصیه می شود که در صورت داشتن خدمت سربازی، شرکت در جنگ، شرکت در سازمان هایی که توسط اداره مهاجرت کانادا تروریستی شناخته می شوند، برای پروسه مهاجرتی خود به کانادا با سازمان مهاجرتی ویزارد در ارتباط باشید تا مسیر مهاجرتی مطمئنی را طی کنید.

پرونده اسپانسرشیپ ریجکت شده

بخش استیناف اداره مهاجرت کانادا IAD به موارد زیر رسیدگی می کند:

پرونده های اسپانسرشیپ ریجکت شده (اسپانسرشیپ همسر و والدین) مقیمان دائمی که دیگرواجد شرایط اقامت در کانادا نیستند و در کانادا غیرقابل قبول هستند

برای شروع درخواست تجدیدنظر با IAD، ابتدا باید نشان دهید که آفیسر اداره مهاجرت کانادا در تصمیم خود اشتباه کرده است و ریجکتی درخواست شما ناعادلانه بوده است. در ادامه به توضیح در مورد پروسه اعتراض به پرونده اسپانسرشیپ ریجکت شده می پردازیم:

پرونده ریجکتی کانادا

تهیه و ارسال پرونده کامل اسپانسرشیپ برای جلوگیری از ریجکشن

 

آماده کردن پرونده اسپانسرشیپ همسر می تواند فرآیندی پیچیده و پر زحمت باشد. الزامات اداری به تنهایی می تواند چالش برانگیز باشد، اما این روند زمانی که با عواملی مانند ازدواج های قبلی، ازدواج های ترتیب داده شده، ازدواج های کمتر از ۲ سال، فرزندان حاصل از ازدواج های قبلی و روابط معمولی برخورد می شود، بیشتر می شود. پرونده اسپانسرشیپ همسر می تواند از ۱۲۰ تا ۱۵۰ صفحه متغیر باشد و در صورت نیاز به ترجمه، ممکن است صفحات اضافی را نیز شامل شود. 

در سال‌های اخیر، دولت کانادا به دلیل افزایش درخواست‌های تقلبی اسپانسرشیپ که برای دریافت اقامت دائم کانادا استفاده می‌شوند، اقدامات سخت‌گیرانه‌تری را در بررسی و تأیید درخواست‌های اسپانسرشیپ همسر اجرا کرده است. این امر تهیه یک پرونده اسپانسرشیپ قوی و قانع کننده را که بدون مشکل تأیید می شود را دشوارتر کرده است. متاسفانه ۴۰ درصد از متقاضیان برنامه اسپانسرشیپ کانادا، پس از ریجکت شدن پرونده مهاجرتی به سازمان مهاجرتی ویزارد مراجعه میکنند در صورتی که تمام آنها می توانستند با یک پرونده اسپانسرشیپ قوی، مسیر مطمئنی برای دریافت اقامت دائم کانادا داشته باشند.

دلایل رد پرونده اسپانسرشیپ چه مواردی می تواند باشد؟

 

توجه به این نکته مهم است که در حالی که اداره مهاجرت کانادا، فرم‌ها و دستورالعمل‌هایی را برای فرآیند درخواست اسپانسرشیپ همسر ارائه می‌کند، پیچیدگی فرآیند و بررسی دقیق توسط آفیسر اداره مهاجرت می‌تواند مسیریابی افراد را به تنهایی و بدون همکاری با وکلای مهاجرت دشوار کند. فرم های ناقص یا منسوخ شده می تواند منجر به تاخیر در اخذ اقامت دائم کانادا شود. به منظور افزایش شانس درخواست موفقیت آمیز، بهتر است برای پروسه اسپانسرشیپ همسر با سازمان مهاجرتی ویزارد در ارتباط باشید.

اگر یک پرونده ناقص اسپانسرشیپ به اداره مهاجرت کانادا ارسال کنیم، چه اتفاقی می افتد؟

 

در صورتی که پرونده اسپانسرشیپی که به اداره مهاجرت کانادا ارسال کرده اید ناقص باشد، یکی از موارد زیر اتفاق خواهد افتاد: 

 • بازگردانده شدن پرونده اسپانسرشیپ همسر در بازه زمانی  ۲ تا ۲.۵ ماه
  در صورتی که یک پرونده ناقص اسپانسرشیپ به اداره مهاجرت کانادا ارسال کنید ممکن است پرونده در بازه زمانی  ۲ تا ۲.۵ ماه مجددا به شما بازگردانده خواهد شد. در صورتی که پرونده اسپانسرشیپ از داخل خاک کانادا ارسال شده باشد، و همسر ویزای کار آزاد دریافت کرده باشد ممکن است ویزای کار آزاد همسر لغو شود. دلایل ناقص بودن پرونده اسپانسرشیپ می تواند موارد زیر باشد:

 • ارسال نسخه قدیمی / نادرست فرم ها
 • پاسخ نادرست به سوالات
 • خالی گذاشتن پاسخ سوالات
 • کم بودن مدارک مورد نیاز
 • مشخصات نادست عکس ارسالی
 • عکس بدون D.O.B، نام استودیو، تاریخ عکسبرداری، فضای سفید زیاد/خیلی کم در اطراف سر فرستاده شده باشد.
 • هزینه های پرداخت شده نادرست یا در برنامه گنجانده نشده است.
 • مخلوط کردن “متقاضی اصلی” و “حامی مالی”
 • الزامات خاص کشور: مدارک الزامی کشور متقاضی ارسال نشده باشد.
 • عدم ارسال مدارک سوء ستبقه
 • مسائل مربوط به پرونده طلاق
 • مسائل مربوط به فرزندان حاصل از ازدواج دیگر (همراه و غیرهمراه)

   

 • دعوت به مصاحبه حضوری
  شما می توانید به مصاحبه حضوری دعوت شوید. در طول فرآیند مصاحبه، عصبی شدن افراد و ارائه پاسخ های نادرست یا مشکوک غیر معمول نیست. افسران ویزا یادداشت های مفصلی از مصاحبه می گیرند و اگر از اعتبار آن اطمینان نداشته باشند، ممکن است درخواست را رد کنند.
 • دریافت نامه رسیدگی عادلانه به پرونده مهاجرتی (Procedural Fairness)
  در صورتی که یک پرونده ناقص اسپانسرشیپ به اداره مهاجرت کانادا ارسال کنید ممکن است یک نامه رسیدگی عادلانه به پرونده مهاجرتی (Procedural Fairness) دریافت کنید. است در چنین مواردی، به شدت توصیه می شود برای تهیه پاسخ از کمک حرفه ای کمک بگیرید. اگر درخواستی رد شود، روند تجدیدنظر یا روند درخواست مجدد حداقل یک سال طول می کشد.
 • ریجکت شدن پرونده اسپانسرشیپ همسر
  در صورتی که یک پرونده ناقص اسپانسرشیپ به اداره مهاجرت کانادا ارسال کنید ممکن است درخواست اسپانسرشیپ رد شود. پس از دریافت ریجکتی پرونده اسپانسرشیپ همسر، شما یک فرصت ۳۰ روزه برای ثبت درخواست تجدیدنظر در IAD دارید. در صورتی که در این بازه زمانی اعتراضی ثبت نشود، تصمیم اولیه تایید می شود. نتیجه تجدیدنظر یا تایید یا رد خواهد بود:
       ۱- در صورتی که پرونده اسپانسرشیپ از داخل خاک کانادا ارسال شده باشد، حق تجدید نظر وجود ندارد و تنها گزینه موجود، بردن پرونده به دادگاه فدرال کانادا برای اعتراض می باشد. روند بررسی قضایی تقریباً ۳-۴ ماه طول خواهد کشید.
      ۲- در صورتی که پرونده اسپانسرشیپ از خارج از خاک کانادا ارسال شده باشد، می توان درخواست تجدید نظر در IAD (بخش تجدید نظر مهاجرت) ثبت کرد و تاریخ رسیدگی ظرف ۱ تا ۱.۵ سال تعیین می شود. در این مدت، همسر نمی تواند به کانادا سفر کند مگر اینکه ویزای اقامت موقت معتبر داشته باشد.

اگر بخش استیناف اداره مهاجرت کانادا (IAD) اعتراض به ریجکشن پرونده اسپانسرشیپ را تائید کند؛چه اتفاقی می افتد؟

 

اگر درخواست تجدید نظر پرونده اقامت دائم کانادا تایید شود، پرونده برای رسیدگی به اداره مهاجرت کانادا فرستاده خواهد شد.

اگر بخش استیناف اداره مهاجرت کانادا (IAD) اعتراض به ریجکشن پرونده اسپانسرشیپ  را رد کند؛چه اتفاقی می افتد؟

در صورتی که درخواست شما در پروسه تجدید نظر نیز رد شود، تنها اقدام ممکن بردن پرونده ریجکت شده به دادگاه فدرال می باشد.

مجوز اقامت موقت (TRP)

افرادی که می خواهند به عنوان مقیم دائم یا موقت وارد کانادا شوند (بازدید کنندگان، کارگران خارجی، بازدیدکنندگان تجاری و دانشجویان) باید الزامات قانون و مقررات مهاجرت کانادا را رعایت کنند، به ویژه در مورد سلامت و امنیت. 

متقاضیان مهاجرت به کانادا میتوانند به یکی از دلایل زیر برای ورود به کانادا غیرقابل قبول دانست: 

 • عدم پذیرش کیفری 
 • عدم پذیرش پزشکی 
 • ارائه دروغ و اسناد جعلی در پرونده مهاجرتی 
 • شرکت در جرایم سازمان یافته و تروریستی 
 • خطر امنیتی 
 • فردی که مرتکب نقض حقوق بشر یا بین المللی شده است. 

در این صورت این افراد برای ورود به کانادا بایستی مجوزی موسوم به TRP (اجازه ورود موقت به کانادا) را دریافت کنند. صدور TRP به دارنده این امکان را میدهد که برای مدت معینی در کانادا اقامت داشته باشد. TRP می تواند از چند روز تا حداکثر سه سال اعتبار داشته باشد. 

بر خلاف بازپروری کیفری، TRP مشمول چارچوب زمانی مشخص در رابطه با تکمیل حکم نیست. یک فرد در واقع می تواند در حالی که بخشی از محکومیت خود را سپری می کند، برای ورود به کاناداTRP دریافت کند. 

آفیسر اداره مهاجرت کانادا قبل از صدور  TRP معیارهای مختلفی را ارزیابی می کند. 

برای مثال نیاز و دلایل موجود فرد غیرقابل قبول برای ورود یا ماندن در کانادا را در مقابل خطرات بهداشتی و امنیتی برای جمعیت کانادا ارزیابی می کند. متقاضیانTRP  باید بتوانند ثابت کنند که ورود آنها به کانادا موجه است، صرف نظر از اینکه دلیل عدم پذیرش چقدر جزئی به نظر می رسد. 

TRPبرای مدت اقامت در کانادا (حداکثر سه سال) صادر می شود و ممکن است از داخل کانادا تمدید شود. در صورت خروج دارنده از کانادا، مجوز TRPدیگر معتبر نیست، مگر اینکه در زمان صدور اجازه ورود مجدد داده شده باشد. این مجوز همچنین می تواند توسط یک افسر در هر زمان لغو شود.در شرایط خاص، به دارنده TRP وضعیت اقامت دائم در کانادا اعطا می شود. 

برای درخواست TRP، باید درخواستی را همراه با مدارک پشتیبان ارائه دهید که دلیل عدم پذیرش شما و دلیل موجه بودن ورود شما به کانادا را توضیح دهد. اگر شهروند یک کشور معاف از ویزا هستید، باید بر اساس دستورالعمل های تعیین شده توسط کشور خاص خود درخواست دهید زیرا فرم درخواست ممکن است متفاوت باشد. 

به شدت توصیه می شود هنگام درخواست برای TRP از کمک حرفه ای از یک شرکت حقوقی مهاجرت؛ مانند سازمان مهاجرتی ویزارد استفاده کنید زیرا این روند می تواند پیچیده باشد و موفقیت درخواست ممکن است به وکیل شما بستگی داشته باشد. وکلای حرفه ای سازمان مهاجرتی ویزارد، می توانند به شما در درک فرآیند کمک کنند. تیم ویزارد به شما کمک کند مدارک لازم برای درخواست TRP را جمع آوری کنید و به شما کمک کند تا پرونده TRP خود را در بهترین حالت ممکن ارائه دهید.

مجوز اقامت موقت

تماس با سازمان مهاجرتی ویزارد

ما تیمی از وکلای مجرب مهاجرت داریم که می توانند راهنمایی های شخصی و حرفه ای را در طول فرآیند تجدید نظر به شما ارائه دهند. ما می‌توانیم پرونده شما را بررسی کنیم، به شما در جمع‌آوری مدارک لازم کمک کنیم، و شما را در جلسه دادرسی در مقابل بخش تجدیدنظر اداره مهاجرت کانادا (IAD) نمایندگی کنیم. هدف ما افزایش شانس شما برای یک نتیجه موفق و اطمینان از محافظت از حقوق شما است. به‌علاوه، ما می‌توانیم به‌روزرسانی‌هایی در مورد هرگونه تغییر در قوانین و مقررات مهاجرتی کانادا که ممکن است بر پرونده شما تأثیر بگذارد، به شما ارائه دهیم. تماس با ما می تواند آرامش خاطر و بهترین شانس را برای دستیابی به اهداف مهاجرتی به شما بدهد.

ارتباط با ویزارد در شبکه های اجتماعی

Vizard Instagram Icon    Vizard Telegram Icon  Vizard LinkedIn Icon

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *