اسپانسرشیپ

برای اینکه بتوانید فردی را برای دریافت اقامت دائم کانادا اسپانسر کنید، باید شرایط زیر را داشته باشید:

 • دارا بودن حداقل ۱۸ سال سن
 • شهروند کانادا یا مقیم دائم کانادا باشید.
 • باید بتوانید ثابت کنید کمک اجتماعی دریافت نمی کنید.
 • باید بتوانید ثابت کنید که شما خواهید توانست نیازهای اساسی و مالی فرد اسپانسر شده را تأمین کنید.

شما می توانید افراد زیر را اسپانسر کنید:

 1. همسر؛ پارتنر و فرزندان وابسته
 2. پدر و مادر و پدربزرگ و مادربزرگ
 3. بستگان

چه کسی واجد شرایط اسپانسر شدن نیست؟

شما ممکن است نتوانید فردی را برای اقامت دائم کانادا اسپانسر کنید درصورتی که:

 • در زندان هستید.
 • نفقه فرزند خود را پرداخت نکرده اید.
 • اعلام ورشکستگی کرده اید و هنوز از آن رها نشده اید.
 • به دلایلی غیر از معلولیت، کمک اجتماعی دریافت میکنید.
 • وام مهاجرتی را بازپرداخت نکرده اید ویا پرداخت ها را با تاخیر انجام داده اید.
 • در گذشته فردی را اسپانسرکرده اید اما شرایط قرارداد را رعایت نکرده اید.
 • در گذشته به جرم خشونت، هرگونه جرم علیه یکی از بستگان یا هر جرم جنسی محکوم شدند.

 

لطفا برای ارزیابی اولیه شرایط خود برای اسپانسر کردن، روی لینک زیر کلیک کرده و به سوالات پاسخ دهید.

لطفا برای دریافت وقت مشاوره با مشاوران رسمی سازمان مهاجرتی ویزارد، روی لینک زیر کلیک کنید.